วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

Summer Camp 2015

Summer Camp 2015
ณ โรงเรียนหรงหวาย
ระหว่าง 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2015
 นอกจากการเรียนภาษาจีนแล้ว ทางโรงเรียนหรงหวายยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนอีกด้วย เช่น การฝึกเป่าขลุ่ยน้ำเต้า เล่นหมากรุกจีน การทำหน้ากากอุปรากร ฝึกรำมวยจีน เป็นต้น และพานักเรียนออกไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเจ้อเจียงและเมืองใกล้เคียงในวันหยุดสุดสัปดาห์ เช่น เที่ยวชมและเก็บสตอเบอร์รี่ในสวนสตอเบอร์รี่ เที่ยวน้ำตกอู่เซี่ย บ้านเกิดไซซี ชมทะเลสาบซีหู และเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำภาษาจีนไปใช้ในสภาพแวดล้อมของเจ้าของภาษา


เรียนเป่าขลุ่ยน้ำเต้า
เพิ่มคำอธิบายภาพ
เรียนคัดอักษรจีน

เรียนคัดอักษรจีน

เรียนคัดอักษรจีนด้วยพู่กันจีน

เรียนคัดอักษรจีนด้วยพู่กันจีน

เรียนคัดอักษรจีนด้วยพู่กันจีน


พิธีต้อนรับเด็กไทยจ้า