วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของโรงเรียน


- ทุกหลักสูตรมีค่าสมัครเรียน 5,000 บาท ชำระในวันสมัคร (ไม่คืนทุกกรณี)
- หลักสูตรทั่วไป
o   อัตราค่าเล่าเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา

หลักสูตร / 1ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียน
(หยวน)
ค่าที่พัก+ค่าอาหาร+ค่าตำรา+ ค่ารถรับส่งสนามบิน 2 ครั้ง / ปี(หยวน)
        รวม (หยวน)
คอร์สภาษาระยะยาว
35,000
20,000
55,000
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย  
35,000
20,000
55,000
คอร์สภาษาระยะสั้น
2,000 /สัปดาห์
* ไม่รวมรับ-ส่งสนามบิน
-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
1.  ค่าต่อวีซ่าที่ประเทศจีน                              800  หยวน / ปี 
2.  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                    600  หยวน / ปี
3.  ค่ามัดจำการใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด             1,000  หยวน / ปี  
4.  ค่ามัดจำทรัพย์สินโรงเรียน                         500  หยวน     
5.  ค่าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน                       2,000  หยวน / ปี
                            รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ        4,900  หยวน 

*** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ 600-800 หยวน/เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละคน

- ค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCC Education
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรควบคู่กับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ่ายค่าเรียนเพิ่ม 16,000 หยวนต่อ 1ปีการศึกษา

-หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (หลักสูตรติวเข้ม HSK)
ระยะการศึกษา :  ครึ่งปีขึ้นไป
อัตราค่าเรียน : ขึ้นอยู่กับระยะการศึกษา

- หลักสูตรทัศนศึกษาแคมป์ฤดูร้อน ( Summer Camp )
ค่าใช้จ่ายไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกิจกรรมและระยะเวลาในการจัดแต่ละปี

- กรณีโรงเรียนหรือหน่วยงานสนใจไปเรียนภาษาจีนระยะสั้นเป็นหมู่คณะ
  ระยะเวลา :  1สัปดาห์ -6 เดือน
  อัตราค่าเรียน : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและกิจกรรมที่ต้องการ 


สนใจไปเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 บริษัทแมนดารินไทยฯ (ตัวแทนติดต่อประสานงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ)

E-mail: studyronghuai@gmail.com หรือ facebook/นิตยสารจีนไทย

โทร.02-869-6912 ,086-342-2860 ID Line: chinesethaimag