วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของโรงเรียน


- ทุกหลักสูตรมีค่าสมัครเรียน 5,000 บาท ชำระในวันสมัคร (ไม่คืนทุกกรณี)
- หลักสูตรทั่วไป
o   อัตราค่าเล่าเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา

หลักสูตร / 1ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียน
(หยวน)
ค่าที่พัก+ค่าอาหาร+ค่าตำรา+ ค่ารถรับส่งสนามบิน 2 ครั้ง / ปี(หยวน)
        รวม (หยวน)
คอร์สภาษาระยะยาว
35,000
20,000
55,000
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย  
35,000
20,000
55,000
คอร์สภาษาระยะสั้น
2,000 /สัปดาห์
* ไม่รวมรับ-ส่งสนามบิน
-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
1.  ค่าต่อวีซ่าที่ประเทศจีน                              800  หยวน / ปี 
2.  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                    600  หยวน / ปี
3.  ค่ามัดจำการใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด             1,000  หยวน / ปี  
4.  ค่ามัดจำทรัพย์สินโรงเรียน                         500  หยวน     
5.  ค่าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน                       2,000  หยวน / ปี
                            รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ        4,900  หยวน 

*** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ 600-800 หยวน/เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละคน

- ค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCC Education
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรควบคู่กับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ่ายค่าเรียนเพิ่ม 16,000 หยวนต่อ 1ปีการศึกษา

-หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (หลักสูตรติวเข้ม HSK)
ระยะการศึกษา :  ครึ่งปีขึ้นไป
อัตราค่าเรียน : ขึ้นอยู่กับระยะการศึกษา

- หลักสูตรทัศนศึกษาแคมป์ฤดูร้อน ( Summer Camp )
ค่าใช้จ่ายไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกิจกรรมและระยะเวลาในการจัดแต่ละปี

- กรณีโรงเรียนหรือหน่วยงานสนใจไปเรียนภาษาจีนระยะสั้นเป็นหมู่คณะ
  ระยะเวลา :  1สัปดาห์ -6 เดือน
  อัตราค่าเรียน : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและกิจกรรมที่ต้องการ 


สนใจไปเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 บริษัทแมนดารินไทยฯ (ตัวแทนติดต่อประสานงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ)

E-mail: studyronghuai@gmail.com หรือ facebook/นิตยสารจีนไทย

โทร.02-869-6912 ,086-342-2860 ID Line: chinesethaimag

  


วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาพโรงอาหารและรายละเอียดแบบเจาะลึก


ภาพโรงอาหารและรายละเอียดแบบเจาะลึก

     โรงอาหารของนักเรียนต่างชาติจะแยกกับนักเรียนจีนออกเป็นพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนต่างศาสนาและแตกต่างทางเชื้อชาติ โดยจัดอาหารอาหารแบบบุฟเฟต์สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ อาทิ อาหารจีน อาหารเกาหลี  อาหารมุสลิม เป็นต้น รวมทั้งอนุญาตให้นักเรียนแสดงฝีมือการทำอาหารได้ เช่น อาหารไทย ด้วยตนเองบางครั้งคราว

 เวลารับประทานอาหาร

มื้อเช้า           เวลา 06.40 น. - 07.20 น.
มื้อกลางวัน    เวลา 11.00 น. - 11.40 น.
มื้อเย็น           เวลา 16.50 น. - 17.30 น.

      นอกจากนั้นภายในโรงเรียนยังมีร้านมินิมาร์ท ขนาดใหญ่ อำนวยความสะดวกให้นักเรียนเลือกซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็น อีกด้วย


อาหารบุฟเฟต์นักเรียนสามารถเลือกรับประทานได้เอง
โรงอาหารขนาดใหญ่

โต๊ะรับประทานอาหาร 


บรรยากาศภายในมินิมาร์ท

มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของโรงเรียน


- ทุกหลักสูตรมีค่าสมัครเรียน 5,000 บาท ชำระในวันสมัคร (ไม่คืนทุกกรณี)
- หลักสูตรทั่วไป
o   อัตราค่าเล่าเรียนตลอด 1 ปีการศึกษา

หลักสูตร / 1ปีการศึกษา

ค่าเล่าเรียน
(หยวน)
ค่าที่พัก+ค่าอาหาร+ค่าตำรา+ ค่ารถรับส่งสนามบิน 2 ครั้ง / ปี(หยวน)
        รวม (หยวน)
คอร์สภาษาระยะยาว
35,000
20,000
55,000
มัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย  
35,000
20,000
55,000
คอร์สภาษาระยะสั้น
2,000 /สัปดาห์
* ไม่รวมรับ-ส่งสนามบิน
-

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1.  ค่าต่อวีซ่าที่ประเทศจีน                              800  หยวน / ปี 
2.  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                    600  หยวน / ปี
3.  ค่ามัดจำการใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด             1,000  หยวน / ปี  
4.  ค่ามัดจำทรัพย์สินโรงเรียน                         500  หยวน
5.  ค่าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน                       2,000  หยวน / ปี
                              รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ      4,900  หยวน 

*** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวประมาณ 600-800 หยวน/เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละคน

- ค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCC Education
สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรควบคู่กับการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ่ายค่าเรียนเพิ่ม 16,000 หยวนต่อ 1ปีการศึกษา

-หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (หลักสูตรติวเข้ม HSK)
ระยะการศึกษา :  ครึ่งปีขึ้นไป
อัตราค่าเรียน : ขึ้นอยู่กับระยะการศึกษา

- หลักสูตรทัศนศึกษาแคมป์ฤดูร้อน ( Summer Camp )
ค่าใช้จ่ายไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกิจกรรมและระยะเวลาในการจัดแต่ละปี

- กรณีโรงเรียนหรือหน่วยงานสนใจไปเรียนภาษาจีนระยะสั้นเป็นหมู่คณะ
  ระยะเวลา :  1สัปดาห์ -6 เดือน
  อัตราค่าเรียน : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและกิจกรรมที่ต้องการ 


สนใจไปเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 บริษัทแมนดารินไทยฯ (ตัวแทนติดต่อประสานงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ)

E-mail: studyronghuai@gmail.com หรือ facebook/นิตยสารจีนไทย

โทร.02-869-6912 ,086-342-2860 ID Line: chinesethaimag

  


หลักสูตรของโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน ( เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา)


 หลักสูตรภาษาจีน อายุ 10 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน  กำหนดระยะเวลาเรียนได้เอง เช่น 1 เดือน , 3 เดือน รับสมัครทั้งรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ
- หลักสูตรสายสามัญ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) ทางโรงเรียนมีหลักสูตรตั้งแต่อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน สามารถมาเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อน 1-2 ภาคการศึกษา และสามารถสมัครเรียนทุกหลักสูตรที่แผนกนานาชาติ  ในกรณีที่นักเรียนมีความรู้ภาษาจีนเป็นอย่างดีแล้ว สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนจีนได้เป็นบางวิชาหรือทุกวิชาก็ได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรของแผนกนานาชาติ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล    
          
สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในฐานะนักเรียนของโรงเรียนหรงหวาย ซึ่งมีผลการเรียนและความประพฤติดีเด่น ทางโรงเรียนจะพิจารณาเสนอให้ได้รับทุนรัฐบาลของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง หรือมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น ซึ่งเป็นทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ที่พัก อาหาร ตลอดระยะการศึกษา

หลักสูตร NCC Education นักเรียนสามารถสมัครหลักสูตร NCC Education ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมอุดมของประเทศอังกฤษควบคู่กับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรคู่ คือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศจีน และประกาศนียบัตร NCC Education จากประเทศอังกฤษ ในเวลาเดียวกัน

- หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (หลักสูตรติวเข้ม HSK นักเรียนต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศตนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในจีน ทางโรงเรียนจะเน้นเทคนิคการสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบผ่าน HSK ในระดับเกรด 4-6 รวมทั้งมีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของจีนด้วยการสนับสนุนของโรงเรียนหรงหวาย

หลักสูตรทัศนศึกษาแคมป์ฤดูร้อน  โรงเรียนหรงหวายมีการร่วมจัดแคมป์ฤดูร้อนกับบ.แมนดาริน ไทยฯเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผู้ปกครองที่สนใจสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแคมป์ดังกล่าว หรือจัดแคมป์ฤดูร้อนสำหรับโรงเรียนเองก็ได้  สนใจไปเรียนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
บริษัทแมนดารินไทยฯ (ตัวแทนติดต่อประสานงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ)
E-mail: studyronghuai@gmail.com หรือ facebook/Ronghuai International School
Summer Camp 2555 ณ โรงเรียนหรงหวาย

SUMMER CAMP 2012
ณ โรงเรียนหรงหวาย เมืองจูจี้ ประเทศจีน

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

Summer Camp 2015

Summer Camp 2015
ณ โรงเรียนหรงหวาย
ระหว่าง 11 มีนาคม - 1 เมษายน 2015
 นอกจากการเรียนภาษาจีนแล้ว ทางโรงเรียนหรงหวายยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนอีกด้วย เช่น การฝึกเป่าขลุ่ยน้ำเต้า เล่นหมากรุกจีน การทำหน้ากากอุปรากร ฝึกรำมวยจีน เป็นต้น และพานักเรียนออกไปทัศนศึกษายังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเจ้อเจียงและเมืองใกล้เคียงในวันหยุดสุดสัปดาห์ เช่น เที่ยวชมและเก็บสตอเบอร์รี่ในสวนสตอเบอร์รี่ เที่ยวน้ำตกอู่เซี่ย บ้านเกิดไซซี ชมทะเลสาบซีหู และเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำภาษาจีนไปใช้ในสภาพแวดล้อมของเจ้าของภาษา


เรียนเป่าขลุ่ยน้ำเต้า
เพิ่มคำอธิบายภาพ
เรียนคัดอักษรจีน

เรียนคัดอักษรจีน

เรียนคัดอักษรจีนด้วยพู่กันจีน

เรียนคัดอักษรจีนด้วยพู่กันจีน

เรียนคัดอักษรจีนด้วยพู่กันจีน


พิธีต้อนรับเด็กไทยจ้า