วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรของโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน ( เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา)


 หลักสูตรภาษาจีน อายุ 10 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน  กำหนดระยะเวลาเรียนได้เอง เช่น 1 เดือน , 3 เดือน รับสมัครทั้งรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ
- หลักสูตรสายสามัญ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) ทางโรงเรียนมีหลักสูตรตั้งแต่อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน สามารถมาเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อน 1-2 ภาคการศึกษา และสามารถสมัครเรียนทุกหลักสูตรที่แผนกนานาชาติ  ในกรณีที่นักเรียนมีความรู้ภาษาจีนเป็นอย่างดีแล้ว สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนจีนได้เป็นบางวิชาหรือทุกวิชาก็ได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรของแผนกนานาชาติ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล    
          
สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในฐานะนักเรียนของโรงเรียนหรงหวาย ซึ่งมีผลการเรียนและความประพฤติดีเด่น ทางโรงเรียนจะพิจารณาเสนอให้ได้รับทุนรัฐบาลของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง หรือมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น ซึ่งเป็นทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ที่พัก อาหาร ตลอดระยะการศึกษา

หลักสูตร NCC Education นักเรียนสามารถสมัครหลักสูตร NCC Education ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมอุดมของประเทศอังกฤษควบคู่กับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรคู่ คือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศจีน และประกาศนียบัตร NCC Education จากประเทศอังกฤษ ในเวลาเดียวกัน

- หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (หลักสูตรติวเข้ม HSK นักเรียนต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศตนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในจีน ทางโรงเรียนจะเน้นเทคนิคการสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบผ่าน HSK ในระดับเกรด 4-6 รวมทั้งมีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของจีนด้วยการสนับสนุนของโรงเรียนหรงหวาย

หลักสูตรทัศนศึกษาแคมป์ฤดูร้อน  โรงเรียนหรงหวายมีการร่วมจัดแคมป์ฤดูร้อนกับบ.แมนดาริน ไทยฯเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผู้ปกครองที่สนใจสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแคมป์ดังกล่าว หรือจัดแคมป์ฤดูร้อนสำหรับโรงเรียนเองก็ได้  สนใจไปเรียนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
บริษัทแมนดารินไทยฯ (ตัวแทนติดต่อประสานงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ)
E-mail: studyronghuai@gmail.com หรือ facebook/Ronghuai International School
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น